תחום רכבי קירור

הובלת מזון בקירור,מזון קפוא,מזון מוכן,מזון חם.


ניטור טמפרטורה לרכבי קירור
המערכת מנטרת בזמן אמת את הטמפרטורה בארגז הקירור של הרכב ואוגרת את הנתונים בשרת SQL לטווח ארוך.
מערכת ניטור טמפרטורה הינה יחידה עצמאית בארגז הקירור, שמנטרת באופן רציף את רמת הטמפרטורה בארגז, מדווחת
למערכת ניהול צי הרכב לצורך מעקב ואיסוף הנתונים לאורך זמן ומתריעה בזמן אמת על חריגות בטמפרטורה – כולל הודעה
באמצעות SMS או דואר אלקטרוני לנמען מוגדר.
המערכת מתריאה בזמן אמת וכך מונעת אובדן הסחורה עקב תקלה במערכת הקירור,
ובכך חוסכת הן את הצורך בפיצוי הלקוח והן את הפגיעה במוניטין המסחרי. איסוף וניתוח הנתונים לאורך זמן,
מסייע להשיג אופטימיזציה של הקירור וחוסך הוצאות שוטפות רבות – למשל על ידי מניעת קירור יתר על המידה או ברמה שאינה מספקת.
תכונות עיקריות:
ניטור בזמן אמת של הטמפרטורה בכלי הרכב השונים, לרבות תצוגה גראפית.
בקרת טמפרטורה היה על בסיס חיישנים עצמאיים, שאינם תלויים במקרר/מצנן עצמו.
קביעת קצב דגימת טמפרטורה ושידורה למערכת דינאמי לפי צרכי הלקוח. 
ניהול ובקרה ידידותית למשתמש בממשק אינטרנטי.
מנגנון התראות חכם לחריגות בטמפרטורה על פי כללים משתנים, שנקבעים על ידי הלקוח באמצעות פנל הבקרה והניהול.
למערכת אופציה מובנית להעברת ההתראות גם באמצעות דואר אלקטרוני או הודעת SMS.
שמירת נתונים בחשבון הלקוח לאורך של חצי שנה והצגתם באמצעות מנגנון דו"חות מובנה.