תחום החקלאות

חממות,משק חי,ענף הלול
בקרת טמפרטורה לענף החקלאות,משק חי,ענף הלול
 
העמוד בבניה לפרטים ויעוץ 0507417704