מוצרים

  1.  מערכת בקרה והתראה של טמפרטורה
  2.  מערכת בקרה התראה וניהול של טמפרטורה  לבעלי חיים 
  3.  מערכת בקרה והתראה טמפרטורה והורדות שרתים מסודר לחדרי מחשוב 
  4. מערכת בקרה מעקב והתראה בGPS
  5. פיתוח מוצרים יחודים לבקרה וניתור לפי צורכי הלקוח